رکوردشکنی دوباره رمزارز SNL

✨ثبت بالاترین رکورد تاریخی قیمت پس از ۱۴۳ درصد رشد در ۹۰ روز گذشته.
✨قیمت کنونی بیش از ۱۲.۵۸ سنت.
✨ ۵۱۸ درصد رشد تنها طی ۶ ماه گذشته.
✨ ۱۴۱۲ درصد رشد طی ۱ سال گذشته.

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram

آخرین اخبار