قابل توجه کاربران ساکن ترکیه

طبق اعلام پاپارا کارت، شما زین پس میتوانید موجودی حساب خود را در این سامانه به حساب بانکی هر فردی در هر جای ترکیه انتقال دهید.
قابل توجه کاربران ساکن ترکیه

❇️قابل توجه کابران ساکن ترکیه❇️

طبق اعلام پاپارا کارت، شما زین پس میتوانید موجودی حساب خود را در این سامانه به حساب بانکی هر فردی در هر جای ترکیه (در تمام بانک های این کشور) و بدون محدودیت زمانی و ۲۴ ساعته، انتقال دهید.

💡پاپارا کارت چیست؟
پاپارا کارت نام یکی از کمپانی های طرف قرارداد مستر و ویزا کارت در ترکیه است که داراییهای ارز دیجیتال کابران را به لیر ترکیه تبدیل مینماید و در لحظه آنرا قابل نقد کردن در تمام عابربانک ها نموده و یا تا سقف ۵۰ هزار دلار در ماه امکان خرید با آن کارت را فراهم مینماید. شما برای دریافت این کارت (پاپارا بِلَک) نیاز به اقامت ترکیه دارید.

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram